Tarptautinė konferencija
Vertimas, ideologija, etika: patikimumas ir atsakas
Minint Vertimo studijų katedros veiklos 25-metį

2022 m. rugsėjo 22–24 d.

Vertimas, ideologija, etika: patikimumas ir atsakas

Tarptautinė konferencija
Ir programos „Verčiame Europai“ tarptautinis seminaras
Etika mašininio vertimo laikais

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto
Vertimo studijų katedra, Vilnius, Lietuva
2022 m. rugsėjo 22–24 d.

PAGRINDINIAI PRANEŠĖJAI

Prof. dr. Jorge Díaz-Cintas

London University College (UCL),
United Kingdom

Prof. dr. Nike Kocijančič Pokorn

Ljubliana University, Slovenia

Prof. dr. Sharon O’Brien

Dublin City University (DCU),
Ireland

Assoc. Prof. dr. ELISABET TISELIUS

Stockholm University, Sweden

Assoc. prof. dr. Joss Moorkens

Dublin City University (DCU), Ireland