27 liepos, 2022

Apie seminarą

Programos „Verčiame Europai“ tarptautinis seminaras Etika mašininio vertimo laikais kelia vertimo sektoriui ir vartotojams opų klausimą: kaip kinta vertimo srities etika keičiantis vertėjų darbo sąlygoms? Seminaro dalyviams rūpi platus problemų spektras: nuo dirbtinio intelekto ir platformų ekonomikos veikiamo vertimo proceso dalyvių tarpusavio santykių iki kertinio klausimo, kokia yra mašininio vertimo etika?

Ar vertėjų darbo automatizavimas veikia užsakovų, biurų / institucijų ir vertėjų / redaktorių santykius? Ar besikeičiančios darbo sąlygos veikia vertėjų pasitenkinimą darbu? Kas atsakingas už mašininio vertimo produkcijos patikimumą? Ar mašininio vertimo programos kuriamos paisant etikos ir yra jautrios įvairių vartotojų atžvilgiu? Kaip verslas, institucijos ir žmonės naudoja mašininį vertimą? Ar vertėjai ir mašininio vertimo vartotojai pasitiki mašininiu vertimu? Kaip keičiasi vertėjų vaidmuo ir matomumas bendrovėms, institucijoms ir vartotojams vis daugiau naudojantis mašininiu vertimu? Kokia yra vertėjų mokymo programų ir žmonių atliekamo vertimo ateitis šiame vis labiau skaitmenizuojamame pasaulyje?

Naujos technologijos kelia ir naujų etinių iššūkių. Seminaro dalyviai klausia, kaip vertimo profesionalai gali padėti spręsti šiuos iššūkius ir kada mašininis vertimas galėtų būti naudingas, o kada galbūt  reikėtų jo atsisakyti.

Seminaras Etika mašininio vertimo laikais yra įtrauktas į tarptautinės konferencijos Vertimas, ideologija, etika: patikimumas ir atsakas programą.

PAGRINDINIS PRANEŠĖJAS IR MODERATORIUS

Doc. dr. Joss Moorkens, Dublino miesto universitetas, Airija

Seminaro pranešimai bus verčiami į lietuvių ir anglų kalbą.

Seminarą remia Europos Komisijos Vertimo raštu generalinis direktoratas.